SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS

Publications

- translation of the album: POLONIA symbol tradycji – znak nowoczesności w stulecie odrodzenia Polski DUCH – NADZIEJA – NARÓD – ZWYCIĘSTWO, Wałbrzych 2018, ISBN 978-83-87820-63-3

- translation of the album: MOJE LAMBRÉNÉ Henryk Mazurek fotografie, Wałbrzych 2017, ISBN 978-83-87820-58-9

- translation of the album: ZASŁONA ILUZJI / ILLUSION VEIL Maria Malczewska-Bernhardt malarstwo/painting, Wałbrzych 2017, ISBN 978-83-87820-57-2

- translation of the album: GLASSTOSTERON WYSTAWA SZKŁA / GLASS EXHIBITION, Wałbrzych 2017, ISBN 978-83-87820-56-5

- translation of the album: SACRUM PROFANUM. PICTURA FIDELIS Andrzej Boj Wojtowicz malarstwo, rysunek / painting, drawing, Wałbrzych 2017, ISBN 978-83-87820-56-5

- translation of the introductory texts of the album: Marc Chagall “Raj i apokalipsa”, Wałbrzych 2015, ISBN 978-83-87810-47-3

- translation of the album: Małgorzata Laszczak. Obrazy i rysunki. Paintings and drawings, Wałbrzych 2012, ISBN 978-83-63608-00-2

- correction of the translation: Maria Bor. Rzeźba. Sculpture, Wałbrzych 2011, ISBN 978-83-930022-8-3

- translation of the conference volume: Leon Petrażycki and Contemporary Legal Pluralism, WPiA UW, Warsaw, 2011

- translation of the album: Bitwa pod Grunwaldem – diorama Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego, Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA „Zamek Książ” i Zamek Królewski na Wawelu, Wałbrzych, 2010, ISBN 978-83-87820-35-0

- with Małgorzata Szuk: Uroczystość wręczenia Honorowych Statuetek Stowarzyszenia Germanistów Polskich Doktorowi Heinzowi-Rudiemu Spieglowi, Profesor Margot Heinemann i Profesorowi Wolfgangowi Heinemannowi. Warsaw, University of Warsaw 26.03.2007. Laudationes – prof. F. Grucza, prof. J. Wiktorowicz, prof. J. Żmudzki, in: Przegląd Glottodydaktyczny No. 23/2007, p. 188-190

- review: Joanna Wierzbicka-Grajek, Moderne Deutsche Amtssprache. Wyd. C.H. Beck, Warsaw, 2005, in: Przegląd Glottodydaktyczny No. 22/2006, p. 130-137

- translation: Obraz nie ręką ludzką malowany – ikony Jerzego Nowosielskiego i archetypy, BWA „Zamek Książ”, Wałbrzych, 2006, ISBN 978-83-87820-28-2

- Deutschland und Polen – Nachbarn in Europa (Niemcy i Polska – sąsiedzi w Europie): Lecture by His Excellency Dr. Reinhard Schweppe, Ambassador of the Federal Republic of Germany to Poland, delivered during a formal meeting at the Faculty of Applied Linguistics and East-Slavonic Studies at the University of Warsaw, Przegląd Glottodydaktyczny No. 22/2006, p. 101-103

- review: Gerald G. Sander, Deutsche Rechtssprache. Ein Arbeitsbuch, A. Francke Verlag, Tübingen und Basel, 2004 r., in: Kwartalnik Neofilologiczny 3/2006

- Konwent do spraw przyszłości Europy – Analiza polskich, niemieckich i angielskich notatek i sprawozdań z sesji plenarnych Konwentu, in: Zeszyty Naukowe, Wyd. AVANS, 2006 r., p. 95-102

- review: Heike Simon, Gisela Funk-Baker, Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtssprache, 2. Auflage, C.H. Beck, Munich, 2002, in: Przegląd Glottodydaktyczny No. 21/2005, p. 57-61

- report on conference in the Warsaw School of Economics (Szkoła Główna Handlowa) „Wirtschaftdeutsch–vernetzt”, in: Przegląd Glottodydaktyczny No. 21/2005, p. 65-67

- report on annual conference of the Polish Germanists’ Society „Teksty jako przedmiot badań i pracy dydaktycznej”, in: Przegląd Glottodydaktyczny No. 21/2005, p. 67-73

- Kilka uwag o tłumaczeniu tekstów specjalistycznych z zakresu prawa (w tym prawa europejskiego), in: Języki specjalistyczne 5, KJS, Warsaw 2005, p. 70-78

- with prof. Hans-Jörg Schwenk: Internationale wissenschaftliche Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten (VPG) (Krakau, 22-24. April 2005), in: Kwartalnik Neofilologiczny 3/2005, p. 260-264

- review: Anna Adress-Kopko, Practical English-Angielski w praktyce, Diplomacy and Politics, Wyd. 1, Europejskie Centrum Języka Specjalistycznego „Just English”, Warsaw 2004, in: Kwartalnik Neofilologiczny 3/2005, p. 246-247

- report on conference of the Faculty of Languages for Specific Purposes „Kulturologiczne uwarunkowania w przekładzie tekstów specjalistycznych”, in: Przegląd Glottodydaktyczny No. 20/2004, p. 111-116

- report on annual conference of the Polish Germanists’ Society „Germanistyczne doświadczenia i perspektywy interkulturowości”, in: Przegląd Glottodydaktyczny No. 20/2004, p. 105-111

- review: Magdalena Olpińska, Wychowanie dwujęzyczne, KJS, Warsaw, 2004, in: Przegląd Glottodydaktyczny No. 19/2003, p. 91-94

- translation together with prof. Hans-Jörg Schwenk: Steht das Vergangenheitsbild einer Region in der Tradition von Kooperation oder Rivalität? Das Bild Westpommerns aus polnischer Sicht in der Jahren 1945-2000, in: Deutsch-polnische und gesamteuropäische Integration in Forschung, Lehre und Öffentlichkeitsarbeit der (polnischen) Germanistik, Euro-Edukacja, Warsaw, 2003, p. 106-122

- translation for the article by Dr. Radosław Kwaśnicki: Statut spółki akcyjnej, Prawo Spółek, No. 10/2003, p. 9-16

- Das Verhältnis von Gemeinsprache zur Fachsprache und Rechtssprache – Stosunek języka potocznego do języka specjalistycznego oraz prawniczego [in: Linguistische und didaktische Probleme der Translatorik – Lingwistyczne i dydaktyczne problemy translatoryczne], Görlitz, 2001, p. 193-203

Between 2004-2007 I served as the editorial assistant of the “Glottodidactic Review” („Przegląd Glottodydaktyczny”) (ISSN 0137-544X), published by the publishing house of the University of Warsaw.

Papers

1. Porządek językowy w Unii Europejskiej, First International Scientific Conference “Dialogue of languages and cultures” (“W dialogu języków i kultur”), Warsaw, 15.01.2007

2. Moderne Deutsche Amtssprache – krytyczna analiza słownika tematycznego z punktu widzenia tłumacza-praktyka, Laboratory of Professional Discourses in the Department of Languages for Specific Purposes, Warsaw, 10.12.2006

3. Przekład prawa (wspólnotowego) z perspektywy tłumacza Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Laboratory of Professional Discourses in the Department of Languages for Specific Purposes, Warsaw, 07.05.2006

4. Das Übersetzen juristischer Sprache als Fachsprache, V Nachwuchskonferenz des „Görlitzer Kreises“, Department of Glottodidactics and Translation Studies at the Adam Mickiewicz University, Słubice, 21.10.2001

Didactic

For the last couple of years we have been organizing language training courses for the public sector (i.a. the Prime Minister’s Office) and the private sector (insurance companies, service companies, law firms).

Until October 2012 Mr. Wojciech Wiesiołek has been teaching at the Faculty of Applied Linguistics at the University of Warsaw. His major subjects were the specialized language of science and technology, as well as the specialized language of law and economy. He has been teaching in both German and English.

As he has attended all the obligatory pedagogic courses at the Faculty of Applied Linguistics his didactic education is certified by the University of Warsaw.

Between September 1997 and December 1998 he worked as a teacher at the School of Foreign Languages ​​OK!. During his classes he prepared students (people aged between 18 and 35 years) for the national exam for ZdaF-Zertifikat Deutsch als Fremdsprache-Certificate German as Foreign Language and Zentrale Mittelstufenprüfung-Advanced German.

Between September 1994 and February 1996 he worked for DIAKONIEWERK Düsseldorf. His job was to help young people with their school projects and current problems. His major subjects were history, German language and literature. As part of this work he participated i.a. in workshops which supported individual work on projects.